(+32) 4 74 28 65 17 contact@hacs.be

GEOTECHNISCHE ONDERZOEKEN

BODEM EN GRONDWATERONDERZOEK

Of het nu gaat over een bodemonderzoek in het kader van geologische, geotechnische, hydrogeologische, pedologische onderzoeken of civieltechnische projecten, HACS voert handmatige en mechanische boringen uit om grondmonsters te nemen om de fysisch-chemische eigenschappen te bepalen.

HACS voert haar taken uit overeenkomstig de geldende ‘Code van goede praktijk’.

GEOTECHNISCHE ProEVEN EN SONDERINGEN

Tijdens de uitvoering van civieltechnische projecten speelt geotechnisch grondonderzoek een sleutelrol.

HACS zorgt voor de uitvoering van de volgende onderzoeken en proeven:

  • CPT sondering, dynamische slagsonde (lichte slagsonde type OCW, Panda) ;
  • Pressiometerproeven : standaard, hoogdruk, cyclisch ;
  • Plaatproeven, gammadensimeter proeven ;
  • Infiltratietest met dubbele ring methode, infiltratieproeven in de boorgat, slug test, pomproeven.

ANDERE DIENSTEN
Die wij u aanbieden

BODEM-ONDERZOEK EN SANERING

GEO-TECHNISCHE ONDERZOEKEN

LABORATORIUM PROEVEN

VERGUNNINGEN AUDIT EN DUE DILIGENCE

TOPOGRAFIE EN EXPERTISE